Stockholms stad och Google lanserar utbildningskoncept för digitala färdigheter - foretag.stockholm.se