Avgifter och handläggningstid för serveringstillstånd för alkohol - foretag.stockholm.se